PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Ukazała się wersja 1.54 InsERT GT. Pełna lista zmian..

Ukazała się wersja 1.54 InsERT GT. Pełna lista zmian..

Zmiany w wersji 1.54

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.54 Subiekta GT:
 

 • Dodano możliwość przypisania do kontrahenta indywidualnych parametrów dokumentów. Możliwe jest przypisanie m.in. transakcji VAT, domyślnej waluty czy typu ceny. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (parametry kontrahentów nie będą uwzględniane, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu VAT kontrahenta poprzez podanie NIP-u bez konieczności zakładania kartoteki kontrahenta. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzanie nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano możliwość wpisanie ręcznie, w tym poprawnie, numeru rachunku bankowego podczas generowania pliku JPK_WB.
 • Dodano możliwość zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów na fakturach i korektach zakupu. Opcja zabezpieczona jest aktywnym abonamentem (sprawdzanie nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano nowe rodzaje homebankingu dla eksportu do formatu elixir: Alior Bank (Elixir-0), BGŻ BNP Paribas (Elixir-0), BZ WBK (Elixir-0), BZ WBK - zgodny z KB (elixir-0), City Handlowy (Elixir-0), Credit Agricole (Elixir-0), Deutsche Bank (Elixir-0), Getin Noble (Elixir-0), Bank Millennium (Elixir-0), PKO BP (Elixir-0), Elixir - IBAN (Windows 1250), Elixir - IBAN (ISO 8859-2).
 • Dodano obsługę programu lojalnościowego i rabatowego ZenCard.
 • Dodano opcję Pobierz historię z dnia w bankowości on-line.
 • Umożliwiono kasowanie transakcji w Historii transakcji niezależnie od istnienia późniejszych transakcji.
 • Umożliwiono sprawdzenie statusu podmiotu w VAT dla pliku JPK_VAT. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można sprawdzić statusu podmiotu w VAT).
 • W informatorze o kontrahencie, na zakładkach "Sprzedaż", "Zakup", "Zamówienia", "Magazyn" i "Szanse sprzedaży" dodano sumowanie zaznaczonych wierszy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sumowanie nie będzie dostępne, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • W informatorze o towarze, na zakładkach "Ruch towaru", "Sprzedaż", "Zakup", "Zamówienia", "Kontrahenci" i "Szanse sprzedaży" dodano sumowanie zaznaczonych wierszy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sumowanie nie będzie dostępne, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Definicje pól plików JPK - dla plików faktur VAT dodano możliwość definiowania pola numeru dokumentu (P_2A i P_2B).
 • Dla list nieedycyjnych dodano możliwość włączenie zawijania treści niemieszczącej się w kolumnie listy w wiersze. W tym celu w parametrach list dodano znacznik "Zawijanie wierszy".
 • Do słownika walut dodano walutę: CNY - yuan renminbi. Jej kurs może być automatycznie pobierany przez program.
 • Do słownika walut dodano walutę: RUB - rubel rosyjski. Jej kurs może być automatycznie pobierany przez program.
 • Dodano informacje jak ustawić domyślny adres e-mail podczas generowania pliku JPK_VAT.
 • Dodano możliwość ustawienia rozmiaru czcionki podsumowania w zawartości dokumentu. Rozmiar podsumowania ustawiany jest w parametrach Subiekta na zakładce "Inne".
 • Dodano możliwość założenia Konta InsERT z poziomu dowolnego programu. Konto InsERT jest niezbędne do aktywnego korzystania z Forum użytkowników InsERT GT. Zapewnia również dostęp do specjalnego serwisu Konto InsERT, który służy m.in. do zarządzania licencjami i rozszerzeniami do programów. Umożliwia także aktualizację danych rejestracyjnych i kontaktowych.
 • Dodano nowe uprawnienia - "Pokaż kwotę do zapłaty w podsumowaniu" (dla dokumentów handlowych) oraz "Pokaż wartość dokumentu w podsumowaniu" (dla dokumentów magazynowych).
 • Dodano nowe uprawnienie do poprawiania i usuwania dokumentów wystawionych przez innego użytkownika.
 • Dodano przenoszenie stanu znaczników "Twórz cesję płatności, gdy kontrahent jest odbiorcą" oraz "Brak podzielonej płatności dla rozrachunków automatycznych" w pliku komunikacji EPP. Znaczniki dotyczą kartoteki kontrahenta.
 • Ikonę usługi e-archiwizacja przeniesiono na pasek narzędzi.
 • Kontrolka daty wykorzystywana m.in. w zestawienia była ograniczona do 2020 roku. Przedłużono zakres lat do roku 2030.
 • Na korektach faktur poprawiono obsługę kwot VAT przekazywanych do mechanizmu podzielonej płatności. W niektórych przypadkach poprawiania rozliczonych już korekt przekazywane były niepoprawne wartości.
 • Na zamówieniach poprawiono wyszukiwanie F7 i F8 wg instynktu płatnika i wg instynktu klienta.
 • Poprawiono błąd powodujący brak możliwości usunięcia zwrotu detalicznego w sytuacji, gdy towar znajdujący się na zwrocie został zarezerwowany w ilości większej niż stan na magazynie.
 • Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zakończenie pracy programu w zestawieniu "rozrachunki z odsetkami". Problem występował przy domyślnych ustawieniach filtrów i wybraniu terminu płatności na "to dzisiejsza data" a następnie naciśnięciu F5.
 • Poprawiono błąd powodujący problem z zarejestrowaniem na urządzeniu fiskalnym paragonu o zerowej wartości, jeśli wartość ta wynika z jednakowej wartości towarów i zwracanych opakowań zwrotnych.
 • Poprawiono błąd przy powielaniu kartoteki towaru, który w nazwie ma apostrof. Dotychczas przy próbie powielenia kartoteki takiego towaru możliwe było doprowadzenie do zdublowania symbolu innej kartoteki.
 • Poprawiono błąd umożliwiający edycję kontrahenta na zwrocie detalicznym.
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis kartoteki towaru, który w jednostce miary ma apostrof.
 • Poprawiono działanie kryterium "Poprzednio wysłano wezwanie" przy zbiorczym wystawianiu wezwań do zapłaty. Przy wyborze innej wartości niż (brak) program nigdy nie znajdował dokumentów do których można było wystawić wezwanie.
 • Poprawiono eksport do formatu elixir operacji w mechanizmie podzielonej płatności dla rodzaju homebankingu BRE Bank. Operacje w mechanizmie podzielonej płatności powinny być oznaczone kodem 53.
 • Poprawiono opcję Rozlicz automatycznie na oknie operacji bankowej. Poprzednio opcja nie znajdowała rozrachunków do rozliczenia.
 • Poprawiono problem braku zawartości filtra typu zamówień w informatorze o towarze, na zakładce zamówień po odebraniu uprawnienia do cen zakupu. Problem występował, gdy przed odebraniem uprawnienia filtr ustawiony był na zamówienia do dostawców.
 • Poprawiono problem przy zbiorczym pobieraniu statusu podmiotu w VAT na Windowsie 7. Przy niektórych konfiguracjach systemu pobieranie nie działo.
 • Poprawiono przekazywanie numerów dokumentów do pliku JPK_MAG w przypadku dokumentów przyjęć magazynowych.
 • Poprawiono sposób ustalania daty kursu waluty przy tworzeniu faktury na podstawie zamówienia różnicowego.
 • Poprawiono sprawdzanie poprawności adresu e-mail podczas generowania pliku JPK_VAT. Obecnie e-mail jest sprawdzony zgodnie ze schemą do pliku JPK_VAT.
 • Poprawiono wyliczanie wartości pól P_13_5 i P_13_6 w pliku JPK_FA.
 • Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów wg NIP-u, jeśli w kartotece NIP zapisany jest bez kresek, a wyszukiwanie odbywa się z kreskami. Zmiana obejmie kontrahentów dodawanych po wprowadzeniu poprawki.
 • Poprawiono wyszukiwanie towarów po kodzie zwracanym przez wagi etykietujące. Sprawdzany jest dodatkowo kod PLU dzięki czemu nie ma potrzeby kopiowania go do pola kodu kreskowego.
 • Poprawiono wyświetlanie okna generowania pliku JPK_VAT na monitorach o większej rozdzielczości.
 • Przyspieszono wyświetlanie listy paragonów w przypadku większych danych.
 • Udostępniono wszystkie Rachunki podmiotu do wyboru podczas generowania pliku JPK_WB. Poprzednio dostępne były tylko rachunki oznaczone jako zgodne z IBAN.
 • Usprawniono generowanie plików JPK w e-Kontrolach podatkowych. Dodano osobne opcje dodania dla każdego rodzaju pliku osobno.
 • Uzupełniono wydruki Wezwań do zapłaty o informacje o gotowości do mediacji zgodnie z art. 187 par. 1 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W informatorze kontrahenta dodano licznik pokazujący liczbę wierszy, liczbę zaznaczonych wierszy i numer bieżącego wiersza.
 • W informatorze o kontrahencie poprawiono błędnie wykazywane dane z faktur zaliczkowych końcowych w przypadku, gdy do zamówienia zaliczkowego podłączone było wydanie zewnętrzne. Problem występował na zakładce "Towary i usługi" przy filtrze ustawionym na dokumenty sprzedaży.
 • W informatorze towaru dodano licznik pokazujący liczbę wierszy, liczbę zaznaczonych wierszy i numer bieżącego wiersza.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Kontrahent dodano metodę PokazWiarygodnoscPlatnicza(DateTime dtDataOd, DateTime dtDataDo, bool vbPokazujRozliczone). Metoda umożliwia wyświetlenie okna z historią płatności i rozliczeń danego kontrahenta.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuDokument dodano atrybut Autodyspozycje, który umożliwia wyłączenie mechanizmu autodyspozycji towarów na czas sferycznego dodawania dokumentu handlowego lub magazynowego.
 • W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuDokumentyManager dodano metodę ZmienOpisDokumentu(object vDokument, SuDokumentOpisEnum eOpis, object vWartosc). Metoda ta umożliwia zmianę kategorii i opisu dokumentu zablokowanego do edycji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektów InsERT.SuDokument i InsERT.FinDokument metodę PokazHistorieRozliczenia(). Metoda umożliwia wyświetlenie okna z historią rozliczeń danego obiektu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu InsERT.Kontrahent atrybut KategoriaKsiegaId. Atrybut umożliwia określenie kategorii dla wpisów wprowadzanych do KPiR lub EP.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu InsERT.Kontrahent atrybut Lokalizacja oraz metodę PokazNaMapie().
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano do obiektu InsERT.SuDokument metodę PobierzParametryKontrahenta(). Umożliwia ona ustawienie parametrów dokumentu zgodnie z indywidualnymi ustawieniami zdefiniowanymi w kartotece kontrahenta wprowadzonego na dokument.
 • W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono wydruk do pliku wezwania do zapłaty. W tym celu do obiektów InsERT.FinDokument oraz InsERT.Kontrahent dodano m.in. metody DrukujDoPlikuWezwanieDoZaplaty(WezwanieDoZaplaty structWezwanieDoZaplaty, int lWzorzec, string bstrSciezka, TypPlikuEnum eTypPliku = TypPlikuEnum.gtaTypPlikuPDF);
 • W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.Towar poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie podstawowego kodu kreskowego.
 • W komunikacie o niezgodnej wersji pliku konfiguracyjnego XML dodano informację o lokalizacji pliku.
 • W mechanizmie śledzenia zmian bazodanowych (tzw. "Szpieg"), dodano możliwość zbiorczego usuwania zapisanych zmian starszych niż określona, przez użytkownika, data.
 • W oknie Konwersja bazy danych dodano link: Najczęściej zadawane pytania związane z konwersją bazy danych.
 • W słowniku treści dokumentów RODO dodano obsługę akapitów.
 • Wprowadzono poprawki w mechanizmie zwalniania połączeń do bazy danych podczas konwersji podmiotu wywoływanej funkcją Zmień podmiot. Mogło to powodować losowe problemy z konwersją podmiotów.
 • Wprowadzono szyfrowanie następujących widoków: vwFinanseRozrachunkiWgKontrahentowKhRew, vwFinanseRozKontrahenciDokRew, vwFinanseRozKontrahenciDokRewBazowy.
 • Wprowadzono wymagalność pola Email w kreatorze rejestracji licencji.
 • Wyeliminowano problem polegający na tym, że instalator programu "zawieszał się" po wpisaniu pierwszego znaku w polu Adresu serwera (wariant instalacji: Praca zdalna).
 • Zablokowano wysyłanie unieważnionych faktur do pliku JPK faktury.
 • Zmieniono kontrolkę służącą do wyświetlania w programie treści HTML ze zgodnej z programem Internet Explorer w wersji 7 na zgodną z IE w wersji 11.
 • Zniesiono blokadę wprowadzania zwrotu detalicznego w przypadku, gdy jeden ze zwracanych towarów jest nieaktywny. Obecnie działanie zwrotów w tym zakresie jest zgodne z działaniem korekt faktur.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ